Kedy sa vyplatí zrušiť životnú poistku?

Kedy sa vyplatí zrušiť životnú poistku?

Rušíte predčasne? Pozor na poplatky

Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť životné poistenie, myslite na to, aby ste si overili, aký druh poistenia máte.

Pokiaľ máte kapitálové životné poistenie so sporením, tak jeho zrušenie je možné bez poplatkov. Pri tomto druhu poistenia máte garantovanú úrokovú mieru a výšku vyplatenej sumy pri dožití. Odkupná hodnota vzniká pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy a musí byť vyplatená, pričom poplatky od odstúpenia zmluvy už účtované nie sú.

Za predčasné zrušenie poistnej zmluvy pri investičnom životnom poistení so sporením je sankciou zrazenie všetkých doposiaľ nezrealizovaných zrážok.

Pokiaľ máte rizikové životné poistenie, pri jeho predčasnom zrušení vám nehrozia žiadne poplatky ani zrážky.

Zrušenie životnej poistky sa oplatí neskôr

Pri investičnom životnom poistení sú poplatky za jeho zrušenie najnižšie vtedy, keď ho rušíte čo najneskôr, to znamená k dátumu konca platnosti životnej poistky. Poisťovne si zväčša ako sankciu účtujú neuhradené poplatky, ktoré boli spojené s krytím počiatočných nákladov pri uzatváraní poistnej zmluvy. Počas trvania zmluvy je výška poplatkov rovnaká, rozdiel je viditeľný pri vyplatenej odkupnej hodnote, ktorá je počas prvých rokov trvania poistky nižšia.

Výpoveď zmluvy by mala byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, no je možné sa s poisťovňou aj dohodnúť. Pri jednostrannej výpovedi zmluvy dohodou je možný zánik zmluvy k najbližšiemu termínu splatnosti.
Pri zrušení životného poistenia by mala poisťovňa vyplatiť sumu do pätnástich dní odo dňa ukončenia zmluvy.

Skúste alternatívy namiesto rušenia životnej poistky

Výhodnejšou alternatívou je napríklad prerušenie platenia poistného, prípadne môžete požiadať o čiastočné odkúpenie časti nasporených financií. Takisto je možné aj znížiť poistnú sumu, ktorú platíte v určitých časových intervaloch.
Pred zmenami v životnom poistení je vždy dobré sa vopred informovať u svojho finančného sprostredkovateľa, ktorá alternatíva sa vám vyplatí najviac a či je zrušenie životného poistenia vo vašom prípade naozaj nevyhnutné.